MATERIAŁ SIEWNY

logo Verti

Od kilku lat prowadzimy niezależne badania odmian na polach w
uprawach z rzepakiem, kukurydzą i zbożami. Pola monitorujemy
kilkukrotnie w sezonie. Analizujemy je pod względem zimotrwałości,
odporności czy podatności na choroby.
Ponadto weryfikujemy odmiany pod względem przydatności na
różnorodne grunty i ich użyteczność w opóźnionych terminach siewu.
Po zbiorze uprawy dokonujemy selekcji na podstawie jakości ziaren,
zawartości białka i liczby opadania.
W sprzedaży oferujemy odmiany przez nas sprawdzone, które sami
uprawiamy w gospodarstwie i wiemy, że są wysokiej jakości