ADIUWANTY
WIELOFUNKCYJNE

Verti ADD+

Uniwersalny adiuwant

  • Obniża napięcie powierzchniowe i kąt przylegania cieczy.
  • Zwiększa przyczepność pestycydów do opryskiwanej powierzchni.
  • Poprawia równomierne pokrycie. 
  • Zmniejsza ryzyko zmywania środków ochrony spowodowane przez opady deszczu i rosę. 
  • Zapobiega znoszeniu cieczy opryskowej w trakcie wykonywania zabiegów opryskiwania.
  • Polecany do sulfonylomoczników.

0,05 – 0,1l na 100l wody.