ADIUWANTY
WIELOFUNKCYJNE

Kondycjoner cieczy roboczej z kwasami fulwowymi

  • Obniża pH cieczy roboczej – optymalny zakres wartości odczynu cieczy roboczej, wykorzystywanej w zabiegach agrotechnicznych to 4,5-6,0. Woda do oprysków ma zazwyczaj pH 7,0-7,5. full kondycja w ilości 1l/1000l wody, obniża odczyn do 4,5-5,1.
  • Nadaje cieczy roboczej właściwości buforujące (pH roztworu jest stabilne, dodanie kwasów czy zasad nie spowoduje zmian).
  • Zwiększa rozpuszczalność i równomierność rozprowadzenia substancji czynnej na roślinie. Ciecz lepiej pokrywa powierzchnię liścia. Powierzchnia wchłaniania staje się większa, pokrycie równomierne.
  • Zwiększa przyczepność cieczy roboczej. Kwasy fulwowe powodują zwiększenie lepkości, co daje lepszą przyczepność i dłuższy czas kontaktu substancji czynnej substancji czynnej z powierzchnią rośliny.
  • Dezaktywuję metale ciężkie i zmniejsza napięcie powierzchniowe oraz twardość wody. Twarda woda zawiera duże ilości jonów jak Ca2+ Mg 2+ Mn2+ Fe2+ Pb2+. Kondycjoner zapobiega reakcji jonów z substancjami czynnymi co podnosi skuteczność oprysków.
  • Ułatwia wchłanianie się substancji czynnych poprzez liście do wnętrza rośliny. Aplikacja kwasów fulwowych  bezpośrednio na liście stymuluje rośliny do mocniejszego pobierania substancji czynnych oraz wspomaga ich wykorzystanie.
  • Ogranicza wysychanie cieczy roboczej na powierzchni. Kwasy fulwowe zawarte w Full kondycji charakteryzują się czerpaniem wilgoci z powietrza, dzięki czemu wydłuża się czas dostępności dla rośliny składników czynnych znajdujących się na liściu.
  • Działa antystresowo na rośliny. Kwasy fulwowe łagodzą skutki stresu.
  • Pozwala na obniżenie dawki substancji czynnych.

0,1l na 100l wody.
Verti Spray wlać do zbiornika z wodą w pierwszej kolejności, następnie dodawać kolejne środki według odpowiedniej kolejności wskazanej przez producenta. Nie stosować dodatkowych adiuwantów ani zakwaszaczy.