NAWOZY DOLISTNE

Verti Zn

Postać jonowa Zn2+ pozwala na szybkie wnikanie do rośliny i efektywne wykorzystanie.

  • Wysoka zawartość cynku w preparacie 320g w litrze.
  • Forma chemiczna pierwiastka w postaci soli, pozwala na obniżenie dawki na ha.
  • Korzystnie wpływa na wysokość plonów.
  • Podnosi efektywność wykorzystania azotu, 
  • Reguluje gospodarkę fosforem, 
  • Przyczynia się do prawidłowego wzrostu roślin,
  • Zwiększa odporność na choroby,
  • Przyspiesza regenerację roślin po wystąpieniu czynników stresowych.
UprawaTermin stosowaniaFaza rozwojowa rośliny uprawnej BBCHDawka w l/haIlość cieczy użytkowej w l/ha
ZbożaJesień13-190,5  200-300
Wiosna29-320,5
RzepakJesień14-180,5
Wiosna21-360,5
KukurydzaWiosna12-160,5
16-180,5
19-310,5
Burak cukrowyWiosna14-180,5
19-350,5
ZiemniakWiosna21-290,5
31-390,5
40-500,5